Rename to pam-dbus-notify
[darcs-mirror-pam-dbus.debian.git] / debian / changelog
2008-08-07 Joachim BreitnerInitial Debian directory checkin