Add screenshot
[unicode-screensaver.git] / screenshot.png
screenshot.png