Use accessors for setting adjustment
[vte.git] / po / da.po
1 # Danish translation of vte.
2 # Copyright (C) 2002-07 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the vte package.
4 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03.
5 # Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: vte\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-04 22:12+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-03-04 22:20+0200\n"
13 "Last-Translator: Peter Bach <bach.peter@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../src/iso2022.c:784
20 #: ../src/iso2022.c:792
21 #: ../src/iso2022.c:823
22 #: ../src/vte.c:1776
23 #, c-format
24 msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
25 msgstr "Kunne ikke konvertere tegn fra %s til %s."
26
27 #: ../src/iso2022.c:1532
28 #, c-format
29 msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
30 msgstr "Forsøg på at sætte ugyldig NRC-afbildning '%c'."
31
32 #. Application signalled an "identified coding system" we haven't heard of.  See ECMA-35 for gory details.
33 #: ../src/iso2022.c:1562
34 msgid "Unrecognized identified coding system."
35 msgstr "Ukendt identificeret kodningssystem."
36
37 #: ../src/iso2022.c:1621
38 #: ../src/iso2022.c:1648
39 #, c-format
40 msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
41 msgstr "Forsøg på at sætte ugyldig bred NRC-afbildning '%c'."
42
43 #. Give the user some clue as to why session logging is not
44 #. * going to work (assuming we can open a pty using some other
45 #. * method).
46 #: ../src/pty.c:837
47 #, c-format
48 msgid "can not run %s"
49 msgstr "kan ikke køre %s"
50
51 #: ../src/reaper.c:136
52 msgid "Error creating signal pipe."
53 msgstr "Fejl ved oprettelse af signaldatakanal."
54
55 #: ../src/trie.c:414
56 #, c-format
57 msgid "Duplicate (%s/%s)!"
58 msgstr "Optræder mere end én gang (%s/%s)!"
59
60 #: ../src/vte.c:1163
61 #, c-format
62 msgid "Error compiling regular expression \"%s\"."
63 msgstr "Fejl ved oversættelse af regulært udtryk \"%s\"."
64
65 #: ../src/vte.c:2659
66 #: ../src/vte.c:2664
67 #, c-format
68 msgid "No handler for control sequence `%s' defined."
69 msgstr "Ingen håndtering for kontrolsekvensen '%s' er defineret."
70
71 #. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
72 #: ../src/vte.c:3614
73 #, c-format
74 msgid "Error reading from child: %s."
75 msgstr "Fejl ved læsning fra underproces: %s."
76
77 #: ../src/vte.c:3731
78 msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
79 msgstr "Kunne ikke sende data til underproces, ugyldig konvertering af tegnsæt"
80
81 #: ../src/vte.c:3742
82 #: ../src/vte.c:4637
83 #, c-format
84 msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
85 msgstr "Fejl (%s) ved konvertering af data for underproces, dropper."
86
87 #: ../src/vte.c:6863
88 #, c-format
89 msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
90 msgstr "Fejl ved indlæsning af PTY-størrelse, bruger standardværdier: %s."
91
92 #: ../src/vte.c:6892
93 #, c-format
94 msgid "Error setting PTY size: %s."
95 msgstr "Fejl ved angivelse af PTY-størrelse: %s."
96
97 #. Aaargh.  We're screwed.
98 #: ../src/vte.c:11242
99 msgid "_vte_conv_open() failed setting word characters"
100 msgstr "_vte_iconv_open() kunne ikke sætte ordtegn"
101
102 #: ../src/vteseq.c:3913
103 #, c-format
104 msgid "Got unexpected (key?) sequence `%s'."
105 msgstr "Modtog uventet (taste-?) sekvens '%s'."
106
107 #. Bail back to normal mode.
108 #: ../src/vteapp.c:774
109 msgid "Could not open console.\n"
110 msgstr "Kunne ikke åbne konsol.\n"
111
112 #: ../src/vteapp.c:838
113 msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
114 msgstr "Kunne ikke fortolke geometrispecifikationen sendt med --geometry"
115
116 #: ../src/vteglyph.c:562
117 #, c-format
118 msgid "Unknown pixel mode %d.\n"
119 msgstr "Ukendt pixeltilstand %d.\n"
120
121 #: ../src/vtexft.c:267
122 #, c-format
123 msgid "Can not find appropiate font for character U+%04x.\n"
124 msgstr "Kan ikke finde passende skrifttype for tegn U+%04x.\n"
125
126 #~ msgid "Error adding `%s' to environment, continuing."
127 #~ msgstr "Fejl ved tilføjelse af '%s' til miljøet, fortsætter."
128 #~ msgid "Error allocating draw, disabling Xft."
129 #~ msgstr "Fejl ved allokering af tegning, deaktiverer Xft."
130 #~ msgid "Error allocating context, disabling Pango."
131 #~ msgstr "Fejl ved allokering af kontekst, deaktiverer Pango."
132 #~ msgid "Error allocating layout, disabling Pango."
133 #~ msgstr "Fejl ved allokering af layout, deaktiverer Pango."
134 #~ msgid "Character 0x%x is undefined, allocating one column."
135 #~ msgstr "Tegn 0x%x er ikke defineret, allokerer en kolonne."
136