Use accessors for setting adjustment
[vte.git] / po / nn.po
1 # translation of vte.po to Norwegian Nynorsk
2 # This file is distributed under the same license as the vte package.
3 # Copyright (C) 2008, GNOME Foundation
4 # Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>, 2004.
5 # Eskild Hustvedt <eskildh@gnome.org>, 2008
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: nn\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-03-31 15:43+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-03-31 15:45+0200\n"
13 "Last-Translator: Eskild Hustvedt <eskildh@gnome.org>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../src/iso2022.c:791 ../src/iso2022.c:799 ../src/iso2022.c:830
20 #: ../src/vte.c:1851
21 #, c-format
22 msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
23 msgstr "Kan ikkje konvertera teikn frå %s til %s."
24
25 #: ../src/iso2022.c:1474
26 #, c-format
27 msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
28 msgstr "Freistnad på å setja NRC-kart «%c»."
29
30 #. Application signalled an "identified coding system" we haven't heard of.  See ECMA-35 for gory details.
31 #: ../src/iso2022.c:1504
32 msgid "Unrecognized identified coding system."
33 msgstr "Ikkje attkjend kodingssystem."
34
35 #: ../src/iso2022.c:1563 ../src/iso2022.c:1590
36 #, c-format
37 msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
38 msgstr "Freistnad på å setja gyldig breitt NRC-kart «%c»"
39
40 #. Give the user some clue as to why session logging is not
41 #. * going to work (assuming we can open a pty using some other
42 #. * method).
43 #: ../src/pty.c:832
44 #, c-format
45 msgid "can not run %s"
46 msgstr "kan ikkje køyra %s"
47
48 #: ../src/reaper.c:136
49 msgid "Error creating signal pipe."
50 msgstr "Feil under oppretting av signalrøyr."
51
52 #: ../src/trie.c:409
53 #, c-format
54 msgid "Duplicate (%s/%s)!"
55 msgstr "Duplikat (%s/%s)!"
56
57 #: ../src/vte.c:1231
58 #, c-format
59 msgid "Error compiling regular expression \"%s\"."
60 msgstr "Feil under kompilering av regulært uttrykk«%s»."
61
62 #: ../src/vte.c:2713 ../src/vte.c:2718
63 #, c-format
64 msgid "No handler for control sequence `%s' defined."
65 msgstr "Ikkje definert nokon handsamar for kontrollsekvensen «%s»."
66
67 #. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
68 #: ../src/vte.c:3704
69 #, c-format
70 msgid "Error reading from child: %s."
71 msgstr "Klarte ikkje lesa frå underprosess: %s."
72
73 #: ../src/vte.c:3832
74 msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
75 msgstr "Klarte ikkje sende data til underprosess, ugyldig konvertering av teiknkoding"
76
77 #: ../src/vte.c:3843 ../src/vte.c:4770
78 #, c-format
79 msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
80 msgstr "Feil (%s) ved konvertering av data for underprosess. Hoppar over."
81
82 #: ../src/vte.c:7016
83 #, c-format
84 msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
85 msgstr "Klarte ikkje lesa PTY-storleik. Brukar standard: %s."
86
87 #: ../src/vte.c:7052
88 #, c-format
89 msgid "Error setting PTY size: %s."
90 msgstr "Klarte ikkje setja PTY-storleik: %s."
91
92 #. Aaargh.  We're screwed.
93 #: ../src/vte.c:11526
94 msgid "_vte_conv_open() failed setting word characters"
95 msgstr "_vte_conv_open() klarte ikkje å setja ord-teikn"
96
97 #: ../src/vteseq.c:3979
98 #, c-format
99 msgid "Got unexpected (key?) sequence `%s'."
100 msgstr "Fekk uventa sekvens (nøkkelsekvens?) «%s»."
101
102 #. Bail back to normal mode.
103 #: ../src/vteapp.c:775
104 msgid "Could not open console.\n"
105 msgstr "Klarte ikkje opna konsoll.\n"
106
107 #: ../src/vteapp.c:839
108 msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
109 msgstr "Klarte ikkje tolke geometri-spesifikasjonen gitt til --geometry"
110
111 #: ../src/vteglyph.c:556
112 #, c-format
113 msgid "Unknown pixel mode %d.\n"
114 msgstr "Ukjend pikselmodus %d.\n"
115
116 #~ msgid "Error adding `%s' to environment, continuing."
117 #~ msgstr "Klarte ikkje å leggja til «%s» i miljøet. Held fram."
118
119 #~ msgid "Can not draw character U+%04x.\n"
120 #~ msgstr "Kan ikkje teikna teiknet U+%04x.\n"